Facebook

Mitä pitää ottaa huomioon, kun järjestetään tilaisuutta?

  • Tilaisuuden tavoite
  • Teema
  • Ajankohta
  • Henkilömäärä
  • Budjetti
  • Paikka
  • Aikataulu

Onnistuneella tilaisuudella on aina tavoite - olipa sitten kyse oman henkilöstön virkistäytymisestä, asiakassuhteiden vahvistamisesta tai uusien tuotteiden lanseerauksesta. Tilaisuudelle voidaan ideoida sopiva teema, jonka ympärille ohjelma rakennetaan.

Tilaisuuden järjestämiseen on syytä varata realistisesti aikaa. Ajankohta kannattaa miettiä tarkoin, jotta se soveltuu tilaisuuden luonteeseen.

Henkilömäärän arviointi on hyvä suorittaa etukäteen. Kun tilaisuutta ideoidaan, vaikuttaa henkilömäärä ratkaisevasti tilaisuuden kulkuun ja aikatauluun.

Tilaisuudelle kannattaa miettiä budjetti etukäteen, jotta suunnitelmat voidaan tehdä realistiselta pohjalta. Pienelläkin budjetilla voidaan rakentaa ikimuistoinen juhla!

Tilaisuuden paikkavalinta vaikuttaa moneen asiaan, esimerkiksi tarvitaanko kuljetuksia tms. Myös säävaraus kannattaa ottaa huomioon. Ulkotilaisuuksissa voidaan pihamaalle tuoda telttoja tai muita sateensuojia.

Tilaisuus kannattaa aikatauluttaa huolella. Etukäteen mietitty alustava aikataulu antaa hyvän rungon onnistuneen tilaisuuden rakentamiselle.

© 2017 Eventours